• Slide01
  • Slide19
  • Slide12
  • Slide11

Produktskema smågrisefoder

Forderstrategi Vægt-gruppe
Combat 10 Matan 7,5 - 16kg
Combat 15 Matan 13 - 35kg

* med Metan produceres i Danmark

Combat 10 og 15 Matan og Sunluster sikker grisen en høj foderoptaglese.

Matan giver et højt Aminosyreindhold, der reducere protein med en forbedret kulhydratoptagelse.

Foder med Matan har vist ekstra høj tilvækst efter de 7 kg med en tilvækst optil 930 g/dag.