• Slide01
  • Slide19
  • Slide12
  • Slide11

Produktskema fravænningsfoder

Forderstrategi Vægt-gruppe
Combat Special 0 - 4,5kg
Combat 1 4,5 - 5,5kg
Combat 4 5,5 - 7,5kg
Combat 5 6 - 8kg
Combat 6 7 - 10kg
Combat 8 7,5 - 16kg
Combat 10 Matan* 7,5 - 16kg

* Produceres i Danmark

Fysisk form
Alle foderbalndinger leveres som, mel, piller eller Crump. Levers som løs, i Bigbag a 1000 og 500 kg, samt 25 kgs sække.

  • Combat Special Anvendes til diende og fravænnede grise med en vægt under de 4 kg, er ideel til besætninger med fravænnings udfordringer, kan være øget sygdomspres eller andre udfordringer. Ideel som startfoder i Farestald. Fra 10 dage til 4,4 kg, Bør smågrisne skifte til Combat 1.
  • Combat 1. Anvendes fra 4 kg op til de 5,5 kg afhængig af kvaliteten af grisen. Combat 1 er den sikker løsning til farestal og klimastald.
  • Combat 4. Anvendes til fravænnede grise fra 5,5kg til 7 kg er ideel til fodring af gode grise fra farestalden, bør skifte til Combat 5 eller Combat 6 ved de 7 Kg
  • Combat 6, er blandingen er overtager efter Combat 5 og Combat 4, idel fra 7-10 kg. Efterfølgende kan man skifte over til Combat 8
  • Combat 8, er blandingen der overtager efter combat 6, fra 8-16 kg.

Ens for alle blandingerne, er at de indeholder Sunlustre fuldfed soja en proteinkilde, der er både lav i anti-ernæringsmæssige faktorer og højt kvalitet.